KANJON ČIKOLE – Bike NP Krka

KANJON ČIKOLE

Rijeka Čikola najveći je pritok Krke. Izvire podno Svilaje, kod sela Čavoglave, a u Krku se ulijeva iznad Skradinskoga buka, tako da se donji dio njezina toka nalazi unutar granica NP „Krka“. Na ušću Čikole nalaz se prirodni fenomen: jezersko vrelo Torak, koje plijeni pogled svojom intenzivno plavom bojom i gotovo savršeno okruglim oblikom.

Kanjon Čikole odlikuje izrazita surovost i neprohodnost terena. Nepristupačnost položaja bila je poželjna u prošlosti, tako da na tom području nalazimo dvije pećine s paleolitskim nalazištima i utvrdu Ključicu.

Korito Čikole često zna presušiti. Čak i u sušnom razdoblju, veće i manje svijetlo kamenje zaobljenih rubova u njemu pruža vrlo impresivnu sliku.