ROGOVO – Bike NP Krka

ROGOVO

Rogovo je jedan od najljepših vidikovaca na rijeci Krki, s kojeg se pruža pogled na kanjon Među gredama i otok Visovac. Iako danas više nema vidljivih tragova, na tom se području, između sela Rupe i gornjeg dijela Visovačkog jezera, nalazila starohrvatska utvrda Rogovo. Prvi se put spominje u darovnici kralja Ludovika I. Anžuvinskog kojom je grad Rogovo i otok Visovac 1345. godine darovao knezu Budislavu Ugriniću, sinu Ugrina iz Bribira.

Ako se odlučite ovaj lokalitet posjetiti vašim ljubimcem na dva kotača, krenite iz posjetiteljskog centra u Laškovici i obvezno pratite biciklističke oznake. Imate dvije opcije: brdska ruta M-2, s ukupnim usponom od 599 m, idealna je za one iskusnije, koji preferiraju brdsku vožnju: njih čeka 21,8 km čiste uživancije, a ako volite laganiju vožnju, pratite treking-stazu s oznakom T-5, dugu svega 13,9 km, s usponom od 114 m, koja je položenija i stoga pogodnija za laganu, rekreativnu vožnju.